Mycket erfaren astrolog erbjuder dig personliga horoskop

Vill du veta mer om din innersta natur, din personlighet, dina styrkor, syn på relationer eller kanske vilket yrke som passar dig? Vill du kanske veta vad som väntar dig i framtiden? Vilka utmaningar kommer att möta dig? Eller har du funderingar över val av kärlekspartner?

Välkommen att anlita mig, Ingemar Berg, för professionell rådgivning!

Astrologi – Vad är det

Efter att ha arbetat som astrolog i 30 år och gjort horoskop till mer än tusen personer genom åren, så slås jag av hur träffsäkert man kan beskriva en persons grundpersonlighet. Visst, vi ändrar oss givetvis en del under våra liv, men det finns en kärna kvar ända från att man är ett litet barn. Ett karaktärshoroskop visar den potential du har, vilka talanger och möjligheter som finns inom dig redan vid födseln. Det visar också de utmaningar som du får räkna med att ställas inför. I ett framtidshoroskop kan man se tidpunkter när du måste ta ställning till olika frågor. Som astrolog kan jag inte exakt veta vad som kommer att ske. Astrologi är nämligen ingen spådomskonst där man kan veta exakt vad som ska ske. I så fall skulle det ju inte finnas någon fri vilja. Det du som kund kan få hjälp med är att få din livssituation klarare belyst. Se horoskopet som en karta, där du har olika val. Astrologen säger inte vilken väg du ska ta, men du kan förhoppningsvis se klarare på det hela. Vi lär ju så länge vi lever och alla gör vi ju misstag ibland. Vi är inga robotar.

Astrologen är vare sig en spåman eller en psykolog. Visserligen är det till stor hjälp för mig när jag ställer upp ett horoskop att ha en förståelse för en människas psyke. Horoskopets olika symboler kan också hjälpa mig att på ett intuitivt plan nå en förståelse när jag planerar mitt arbete. Samtidigt så får inte intuitionen styra tolkningen helt. Ingen person har en hundraprocentig intuition. Det fina är att ett horoskop ska kunna fungera väl även om astrologen har ”en dålig dag”.

Seriösa horoskop – Framtidstolkning

Du som läser detta är säkert medveten om att ett seriöst horoskop inte har mycket gemensamt med dags- eller veckotidningars förutsägelser för den kommande dagen, veckan eller månaden. Dessa texter utgår endast från solens stjärntecken och tar ingen hänsyn till Månens position eller de övriga planeterna i vårt solsystem. Förutom solens och månens tecken, så behöver jag veta din exakta födelsetid och den ort där du föddes. Först då får man en tydlig bild av grundpersonligheten. Att till exempel göra en framtidstolkning endast på ditt soltecken är mer eller mindre värdelöst. I så fall skulle alla som var födda i t.ex. Skyttens tecken få samma upplevelser en viss dag. Men även om jag har alla födelsedata på en kund, så behöver jag ändå få viss förhandsinformation innan jag sätter igång att jobba. Det kan vara bra att känna till om du är gift, ogift eller sambo. Har du arbete, studerar eller är du arbetslös? Trivs du i din eventuella relation eller på ditt jobb? Eller funderar du på att bryta upp från en relation eller ett arbete? Hur är din hälsa? Ja, det är sådana fakta som kan vara till hjälp för att skräddarsy ett horoskop.

Tips på länkar: https://www.youtube.com/c/stevejuddastrology, www.soulwarrior.se